Forum mirotvorna škola

U sklopu studijskog posjeta ˝Mir je u našim rukama˝ Forum mirotvorna škola koji se održao dana 29.4.2019. godine, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava predstavio je projekt #INTEGRA te tako naglasio važnost integracije u procesu održivog mira.