Home Away from Home – objavljen obrazovni modul

U sklopu projekta Home Away from Home, razvijen je i objavljen obrazovni modul s ciljem stjecanja znanja, vještina i kompetencija za mobilizaciju zajednicu oko integracijskih pitanja. Obrazovni modul promovira visokokvalitetni rad s mladima, a uključuje razvijanje i dijeljenje efektivnih metoda dopiranja do marginaliziranih skupina: izbjeglica, migranata i tražitelja azila, promiče međusektorsku suradnju i aktivno građanstvo mladih, istovremeno ih osnažujući da se bore protiv rasizma i netolerancije među mladima.

Obrazovni modul je dizajniran na principima neformalne edukacije i interkuturalnog učenja, interaktivan je i praktičan, ali i usmjeren na djelovanje. Kombinacija je vježbi, primjera, razgovora, networking-a, prezentacija i specifičnih zadataka, kao, primjerice, razvijanje planova za budući rad sudionika na pokretanju zajednice

Inovativnost obrazovnog modula se najjasnije vidi u ispreplitanju istraživanja i prakse kroz cijeli proces implementacije projekta – modul, kao i pilot trening, dizajnirani su na temelju istraživanja, ali su, isto tako, poslužili kao bitan resurs istraživačima, i to evaluacijom aktivnosti i uključivanjem sudionika treninga što je dovelo do bogatijih, akcijski usmjerenih rezultata.

Obrazovni modul pokriva sljedeće teme: politička situacija, položaj migranata, izbjeglica i tražitelja azila u Europi i pravni aspekti integracije, uključenost mladih u djelovanje u zajednici, uključivanje mladih migranata u organizacije mladih, borba protiv diskriminacije, networking, planiranje djelovanja.

Modul treninga objavljen je i dostupan online na hafh.eu te na sljedećem linku:

HAFH-training-module_hyperlinks_4