IN EDU: novi projekt Centra za mir, nenasilje i ljudska prava

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava od veljače 2019. godine provodi projekt In Edu – Inclusive Communities Through Media Literacy and Critical Thinking (Inkluzivne zajednice putem medijske pismenosti i kritičkog mišljenja).
Projekt će trajati 24 mjeseca i provodi ga 7 europskih partnera iz Italije, Bugarske, Francuske, Hrvatske i Slovenije.

Fokusira se na razvijanje dobre prakse u medijskoj pismenosti i obrazovanju kritičkog mišljenja putem inkluzivnih neformalnih programa učenja koji kombiniraju obuku i događaje na razini zajednice.

Glavni cilj projekta je pojačati medijsku pismenost i kritičko razmišljanje među učenicima. Program angažiranja IN-EDU-a to čini kroz interaktivne aktivnosti na lokalnoj razini koje potiču djelovanje i sudjelovanje učitelja, roditelja, obitelji i drugih dionika – povećavajući tako također njihovu svijest, znanje i kompetencije o toj temi.

Radom na lokalnoj razini projekt želi utjecati na šire zajednice i igrati ulogu u sprječavanju marginalizacije i suzbijanju nejednakosti.
Više o projektu možete saznati na službenim stranicama:
IN-EDU

IN-EDU- letak