Kongres studenata Pravnog fakulteta Osijek.

Drugu godinu zaredom Studentski zbor Pravni fakultet Osijek organizira #KOPF – Kongres studenata Pravnog fakulteta Osijek.

Kongres okuplja studente sa pravnih fakulteta iz cijele Hrvatske, ali i studente iz susjednih zemalja. Predavači koji će sudjelovati na Kongresu brojni su znanstvenici, teoretičari i praktičari, sa područja prava kao i stručnjaci sa područja srodnih društvenih znanosti.

-Tema ovogodišnjeg Kongresa je “Pravni i politički aspekti Europske unije”.

– Ove godine, između ostalih predavača, sudjeluje i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek s našom predstavnicom Natalija Havelka na temu: “Uloga nevladinih organizacija u procesu integracije i zagovaračk vještinama”