Konzultativni sastanak OCD-a

📅𝟬𝟵. 𝗶 𝟭𝟬. 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝗼𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟭. 𝗴𝗼𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿 𝘇𝗮 𝗺𝗶𝗿 𝘀𝘂𝗱𝗷𝗲𝗹𝗼𝘃𝗮𝗼 𝗷𝗲 𝗻𝗮 𝗞𝗼𝗻𝘇𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗻𝗼𝗺 𝘀𝗮𝘀𝘁𝗮𝗻𝗸𝘂 𝗢𝗖𝗗-𝗮 o pružanju podrške žrtvama i svjedocima ratnih zločina, koji je organizirao UNDP Bosnia and Herzegovina, a održao se na Jahorini.

Žrtve rata, a posebno žrtve seksualnog nasilja u ratu i dalje imaju potrebu za kontinuiranom psiho-socijalnom, zdravstvenom podrškom i drugim vidovima pomoći. Godinama unazad, potrebnu podršku osiguravaju skoro isključivo nevladine organizacije, pokušavajuci na taj način nadomjestiti nedostatak kontinuirane i profesionalne institucionalne pomoći žrtvama rata. Države regiona moraju osmisliti i realizovati održive i učinkovite programe podrške, koristeći iskustva, pa i resurse nevladinih organizacija, koje se ovim pitanjima bave unazad 30 godina. Podrška žrtvama ratnih zločina nije znak dobre volje institucija, nego njihova obaveza, “ zaključile su Trial International BiH; Vive Žene BiH; Medica Zenica BiH; BIRN BiH; Centar za mir, nenasilje i ljudska prava-Osijek, Hrvatska; Akcija za ljudska prava CG; International Aid Network Srbija; Fond za humanitarno pravo Srbija.