Kviz o projektu #INTEGRA

Danas objavljujemo kviz u okviru projekta #INTEGRA .
Svi odgovori na pitanja se nalaze u objavama provedenim na društenim mrežama CZM i projekta #INTEGRA. Ovom kampanjom u okviru projekta želimo približiti kulturu trećih zemalja domicilnom stanovništu i pomoći u integraciji imigranata na ovom području. Što više budemo znali o običajima, kulturi i jeziku imigranata, njihova integracija u društvo će biti jednostavnija i lakša.

kviz_quiz_INTEGRA