Na Višem sudu u Beogradu izrečene nepravomoćna presuda a zločin u Baranji

Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, u ponovljenom postupku, proglasilo je krivima i osudilo opt. Zorana Vukšića na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, opt. Slobodana Strigića kaznu zatvora u trajanju od 10 godina, opt. Branka Hrnjaka na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina.

Tijekom ranijeg prvostupanjskog postupka svi optuženici su proglašeni krivima i osuđeni na kazne zatvora kao i u ovom ponovljenom postupku. Osim ovih optuženika, proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci i opt. Velimir Bertić, za koga je u žalbenom postupku presuda potvrđena.

Optuženicima se stavljalo na teret da su kao pripadnici jedinice za specijalne namjene SUP Beli Manastir sudjelovali u ubojstvu, zlostavljanju i mučenju najmanje 6 civila hrvatske nacionalnosti 1991. godine, u više mjesta Baranje.