Najava Regionalnog foruma: „Poboljšanje statusa ranjivih skupina – dobre prakse prikupljanja podataka ”

Regionalni forum u okviru projekta IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ organizira Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s nacionalnim partnerima Informativnim pravnim centrom iz Slavonskoga Broda  i Srpskim demokratskim forumom Podružnica iz Pakraca.

Regionalni forum je namijenjen otvaranju komunikacije između civilnog i javnog sektora o stanju i problemima zabilježenim u provedbi mjera anti-diskriminacijskog prava, kao i o dobrim praksama i izazovima u prikupljanju podataka. Načela zaštite ljudskih prava, posebno zaštita od diskriminacije, moraju biti sadržana u pravnim okvirima, politikama, programima i drugim mjerama, ali bez dobrog upravljanja sadržaj političkih odluka ne može biti provođen na odgovarajući način. U kontekstu dobrog upravljanja, važno da uz tijela javne vlasti praćenje kontinuirano provode i zainteresirani dionici jer se samo tako osigurava uravnotežen uvid u stanje i relevantne preporuke za unapređenje tog stanja. Forum je dio zajedničkih napora organizatora u podizanju kvalitete provedbe i praćenja anti-diskriminacijskih politika.

Osim toga bit će to prilika za predstavljanje zajedničke finalne analize Praćenje provedbe mjera anti-diskriminacijskog prava usmjerenih na poboljšanje statusa ranjivih skupina na lokalnoj razini: 8 studija,  za analizu i usporedbu dosadašnje prakse, za raspravu o nalazima i preporukama , djelotvornosti i efikasnosti provedbe specifičnih prava koja su bila u fokusu praćenja, predstavljanje zajedničke izjave te za definiranje smjernica za aktivnosti u pravcu poboljšanja statusa ranjivih skupina.

Na Regionalni forum pozvani su da svoja gledišta, između ostalih, izlože predstavnici Pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Grada Osijeka, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Regionalnog ureda Osijek, članovi i članice lokalnih ekspertnih timova/platformi, kao i predstavnici organizacija civilnog društva koje su aktivno sudjelovale u provedbi projektnih aktivnosti iz šest gradova s područja tri županije u kojima se provodi  projekt.

Forum će se održati 5. prosinca 2016. godine(ponedjeljak) u Hotelu Waldinger,  Osijek, Županijska 8, s početkom u 11.00 sati.