Nepravomoćna presuda za zločin u Sotinu

Dana 26. lipnja 2015. godine, Vijeće Odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, objavilo je prvostupanjsku nepravomoćnu presudu, kojom su opt. Žarko Milošević i opt. Dragan Mitrović proglašeni krivima za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, počinjenog u 27. prosinca 1991. godine u Sotinu.

Opt. Žarko MIlošević osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 9 godina, opt. Dragan Mitrović osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.

Opt. Dragan Lončar, opt. Mirko Opačić i opt. Miroslav Milinković nepravomoćno su oslobođeni optužbe da bi počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.