ODLUKA O PRODAJI STANOVA KOJI SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

ODLUKA O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada RH na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2021. godine donijela je Odluku o prodaji stanova u vlasništvu RH.
Odluka je objavljena u Narodnim novinama br. 78/2021. godine od 9. srpnja 2021. godine

Predmet prodaje:
– stanovi u vlasništvu, odnosno suvlasništvu RH, koje na temelju ugovora o najmu ili drugog akta, koriste najmoprimci i članovi njihove uže obitelji.

Rok za podnošenje zahtjeva za otkup stana je 6 (šest) mjeseci od stupanja na snagu Odluke.

Zahtjev se podnosi nadležnim državnim tijelima koja upravljaju stanovima u vlasništvu RH.
Iznimno, za stanove u vlasništvu RH, koji se nalaze izvan područja posebne državne skrbi, a kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, za koje s najmoprimcima još nije zaključen ugovor o najmu stana, rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iznosi 6 (šest) mjeseci od dana sklapanja ugovora o najmu.

Kupoprodajnu cijenu stana kupac može platiti:
– Odjednom u cijelosti u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovor o kupoprodaji stana
– Obročnom otplatom u jednakim mjesečnim obrocima do najdulje 20 godina

Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 2% i nije promjenjiva, obračunava se dekurzivnom metodom.
Trošak procjene po ovlaštenom sudskom vještaku snosi kupac, a odabir vještaka obavlja prodavatelj.
Ugovor o prodaji stana obavezno sadrži odredbu o zabrani otuđenja sana od 5 (pet) godina od sklapanja ugovora bez suglasnosti prodavatelja. Sadrži i odredbu da će po isteku roka zabilježbu zabrane otuđenja brisati sud na prijedlog stranke.
Zahtjevi zaprimljeni na temelju Odluke o prodaji stanova u vlasništvu RH, kao i ranije Odluke, a koji nisu riješeni do dana stupanja na snagu ove Odluke, rješavat će se prema odredbama ove Odluke.

Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama.

Ako vam je potrebna pravna informacija, pravni savjet ili pomoć pri ispunjvanju zahtjeva za otkup stana možete se javiti Centru za mir Osijek, besplatna pravna pomoć, na besplatni telefon 0800 900 880.