Održan je integracijski laboratorij “Izrada plana lokalne integracije državljana trećih zemalja na području grada Osijeka”

Dana 23. i 24. studenog 2018. godine održali smo radionicu izrade “Plan lokalne integracije državljana trećih zemalja na području grada Osijeka” kao jednokratnu aktivnost projekta INTEGRA.

Integracija je dvostrani proces sudjelovanja migranata u temeljnim strukturnim područjima društva države primateljice i njihova identifikacija s tim društvom, te smo ovom radionicom definirali glavne probleme za dobru integraciju, ciljeve koje treba ispuniti, aktivnosti/mjere koje treba donijeti te koja su potrebna sredstva za ostvariti zadane ciljeve.
Kroz SWOT analizu, definirali smo ključne karakteristike Grada Osijeka i identificirali strateške faktore koji mogu utjecati na uspješnost lokalne integracije migranata.
Definirana područja integracije migranata na lokalnoj razini su: obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, zapošljavanje i stanovanje, lokalni kapaciteti te sigurnost i podizanje svijesti građana.

Radionici su prisustvovali predstavnici MUP-a, Grada Osijeka, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Pučke pravobraniteljice, Gradskog društva Crveni križ, Volonterskog centra Osijek, Centra za mirovne studije, Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, Udruge Breza, Dječje osječke kreativne kućice, Nansen dijalog centra i Centra za kulturu dijaloga te Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek.

Voditelji radionice bili su doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak i doc.dr.sc. Teo Giljević s Pravnog fakulteta u Zagrebu.