Održane javne tribine u Matici umirovljenika Darda i Beli Manastir 27. i 28. travnja 2015. na temu “sprječavanju zlouporaba ugovora o dosmrtnom / doživotnom uzdržavanju starijih osoba”

U ponedjeljak, 27. IV. 2015. godine, s početkom u 17 sati te u utorak, 28. IV. 2015. godine, u prostorijama Matice umirovljenika Darda i Matice umirovljenika Grada Belog Manastira održane su javne tribine o sprječavanju zlouporaba ugovora o dosmrtnom / doživotnom uzdržavanju starijih osoba. Tribine su organizirali Mirovna grupa Oaza i osječki Centar za mir, nenasilje i ljudska prava u suradnji s Maticom umirovljenika Darda i Beli Manastir.

Na tribinama je bilo četrdesetak zainteresiranih osoba, a organizirane su u sklopu “Oazinog” projekta “Prevencija socijalne isključenosti starijih osoba Grada Belog Manastira”, kojega financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Na početku svake tribine “Oazina” projekt-koordinatorica Vesna Nedić upoznala je prisutne s radom i socijalnim programom Mirovne grupe Oaza. U nastavku je pravna savjetnica Marija Milčić iz Centra za mir objasnila bitne razlike između ugovora o doživotnom i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju i predočila prednosti i mane i jednoga i drugoga.

Nakon završenog izlaganja, prisutni su postavljali pitanja, na koja je odgovarala pravna savjetnica. Ispostavilo se da među slušaocima – umirovljenicima ima već dosta prakse, ali i loših iskustava sa sklapanjem navedenih ugovora. O tome se povela živa rasprava, u koju su se postupno svi uključivali i aktivno sudjelovali pa je vrijeme predviđeno za tribinu upravo proletjelo. Na koncu su svi ponešto naučili ili dopunili dosadašnje znanje. Kao u i svemu drugome, tako i u pravu u praksi ima dosta iznimaka, ali još više pravnih praznina. Praksa pokazuje da se ugovor o dosmrtnom uzdržavanju češće zloupotrebljava od ugovora o doživotnom uzdržavanju. U slučaju dosmrtnog uzdržavanja prijenos vlasništva stupa na snagu odmah nakon potpisivanja ugovora, a kod doživotnog uzdržavanja prijenos vlasništva (najčešće nekretnine) stupa na snagu utrenutku smrti primatelja uzdržavanja.

20150427-Darda-javna-tribina20150428-BM-javna-tribina