Okrugli stol: Pravo nadjelotvornu pravnu zaštitu kroz sustav podrške žrtvama i svjedocima i primarnu pravnu pomoć

✔️Sudjelovali smo na okruglom stolu pod nazivom “Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu kroz sustav podrške žrtvama i svjedocima i primarnu pravnu pomoć“
✔️ Okrugli stol održan je na Ekonomski fakultet u Osijeku, a u organizaciji Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
✔️Naša Natalija Havelka izlagala je na temu – “Besplatna pravna pomoć iz perspektive Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek