Organiziramo Integracijski laboratorij: Izrada plana lokalne integracije državljana trećih zemalja na području grada Osijeka

Centar za mir organizira dvodnevnu radionicu u okviru projekta “Integracija državljana trećih zemalja putem urbanih partnerstava – INTEGRA” koja će se održati 23.11. i 24.11.2018. godine, pod nazivom „Izrada plana lokalne integracije državljana trećih zemalja na području grada Osijeka“.

Radionica integracijskog laboratorija zamišljena je kao participativan proces na kojemu će sudjelovati različiti dionici, stručnjaci iz područja relevantnog za integraciju, s ciljem izrade plana lokalne integracije za Grad Osijek. Zajedno će se raditi na razvoju budućih scenarija za utjecaj migracije za grad (za buduće razdoblje od 3-5 godine), s posebnim naglaskom na pitanja koja su identificirana u auditu grada (stanovanje, obrazovanje, zaposlenje, zdravstvenu skrb, socijalnu podršku itd.). Rezultat radionice bit će Plan lokalne integracije, koji će također predložiti specifične intervencije (na političkoj i / ili praktičnoj razini) javnim i građanskim akterima uključenim u postupak integracije.

Radionicu će moderirati doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak i doc.dr.sc. Teo Giljević, docenti na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu.