Osijek: iMOS 2015. – Snaga sudjelovanja 23.svibnja 2015.

U nastojanjima podizanja kvalitete informiranja i aktivnog sudjelovanja mladih PRONI Centar za socijalno podučavanje, Volonterski centar Osijek i Savjet mladih Grada Osijeka zajedno su organizirali sajamsku manifestaciju 23. svibnja 2015. u Osijeku, pod zajedničkim nazivom “iMOS – Snaga sudjelovanja”.

Ova sajamska manifestacija inače objedinjuje „iMOS “ – Sajam informiranja mladih, kojeg provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje i Sajam „Snaga sudjelovanja“, kojeg provodi Volonterski centar Osijek. Zajednički je cilj spajanja ova dva događaja bio je promovirati suradničko djelovanje i obilježiti završetak tjedna koji će obilovati aktivnostima u sklopu manifestacije “Hrvatska vololontira!”

Sajam „Snaga sudjelovanja“ provodi se u sklopu manifestacije „Hrvatska volontira!“ treću godinu zaredom, a za cilj je imala javno predstavljanje volonterskih programa udruga i javnih ustanova te međusobno povezivanje i umrežavanje, kao i motiviranje građana na volontiranje.

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek uz mnogobrojne organizacije, nevladine organizacije, civilne inicijative i poslovni sektor koji direktno ili indirektno rade s mladima uključio se u ovu manifestaciju te na Sajmu ponudio mladima i javnosti informacije o mogućnostima, svojim programima, projektima i aktivnostima za mlade, te važnosti aktivnog sudjelovanja mladih u društvu.

Ljiljana Božić-Krstanović, Una Josipović i Miren Špek predstavili su aktivnosti projekta IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”, koji se provodi s početkom ove godine i traje do kraja prosinca 2016. godine. Svrha projekta je:

  • osnažiti kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva za praćenje, analizu i izvještavanje o provedbi politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom,
  • osnažiti međusektorsko partnerstvo uspostavom lokalnih stručnih platformi organizacija civilnog društva, lokalne uprave i javnih institucija u svrhu jačanja načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini i
  • podržati strukturirani dijalog između organizacija civilnog društva, lokalne uprave i javnih institucija, državnih tijela i stručnjaka iz EU, uz podršku stvaranju i promociji novih mehanizama za praćenje politika u području dobrog upravljanja i anti-diskriminacije.

Direktni korisnici projekta su lokalne organizacije civilnog društva osnovane radi promicanja, ostvarivanja i zaštite prava i interesa ranjivih skupina i ljudskih prava (manjine, Romi, spol, rod, invalidi, mladi) i predstavnici lokalne samouprave i javnih institucija u čijoj je nadležnosti provođenje tih politika.

Uz projekt, na štandu je predstavljena mnogobrojna publikacija Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, trenutni projekti i aktivnosti, mogućnosti za volontiranje, besplatna pravna pomoć, monitoring suđenja za ratne zločine, „Alati za pomoć pri zapošljavanju“ koji provodi Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek  u partnerstvu s Udrugom romskog prijateljstva Luna – Beli Manastir i Gradom Belim Manastirom, itd.