Panel rasprava “Sustav besplatne pravne pomoći – problemi i izazovi”

Dana 19. lipnja 2019. godine, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava u suradnji s Centrom za mirovne studije održao je Panel raspravu o Sustavu besplatne pravne pomoći te obilježio 10 godina od početka primjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.
Sukladno navedenom Zakonu, svrha pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama ovoga Zakona djelotvorno ostvarenje pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima.
Svrha održavanja rasprave bila je odgovoriti na brojna pitanja kao što su : Jesu li građani dovoljno upoznati s mogućnošću traženja besplatne pravne pomoći? Jesu li udruge i pravne klinike koje su registrirane kao pružatelji primarne pravne pomoći adekvatno financirani za pružanje ove usluge? U kojoj mjeri jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podržavaju rad pružatelja besplatne pravne pomoći -financijskim donacijama ili drugim oblicima potpore? S kojim problemima se susreću odvjetnici u pružanju sekundarne pravne pomoći?
Ovo su samo neka od pitanja o kojima se raspravljalo.
Sudionici panel rasprave bili su; doc.dr.sc. Zvonimir Jelinić iz Osijek “PRO BONO” – Pravna klinika Pravnog fakulteta u Osijeku, Željka Radoš Radičević, odvjetnica, Jasminka Bertović -Ministarstvo pravosuđa, Željka Kuljak -Ured državne uprave OBŽ, Mladen Stojanović -Ured pučke pravobraniteljice, Nikolina Zec -Ženska Udruga Izvor, Marijana Skoko -Udruga za podršku žrtvama i svjedocima i moderatorica; Natalija Havelka.