Prava žena s invaliditetom i tjelesnim oštećenjem starijih od 50 godina

Centar za mir Osijek provodi projekt „Prava žena s invaliditetom i tjelesnim oštećenjem starijih od 50 godina“. Projekt se provodi od 1. srpnja do 30. rujna 2018. godine. Financiran je sredstvima Grada Osijeka. Tijekom provedbe Projekta izdali smo LETAK O PRAVIMA ŽENA S INVALIDITETOM I TJELESNIM OŠTEĆENJEM STARIJIH OD 50 GODINA, s kratkim pregledom zdravstvenih i socijalnih prava. Također, tijekom rujna ćemo održati tri radionice na tu temu u Klubu žena oboljelih na dojku MAMMAE KLUB OSIJEK, Domu za starije i nemoćne osobe Osijek i Gradskoj četvrti Novi grad Osijek.

Letak možete pregledati na sljedećoj poveznici:
PRAVA ŽENA S INVALIDITETOM I TJELESNIM OŠTEĆENJEM STARIJIH OD 50 GODINA