Preporuku za suzbijanje diskriminacije i govora mržnje tijekom predizbornih kampanja Europske mreže za suzbijanje diskriminacije (EQUINET).

Kako nam predstoje izbori za Europski parlament, kada javna retorika često prelazi granice odgovornog diskursa, važno je podsjetiti javnost i sudionike izbornog procesa na važnost suzdržavanja od diskriminatornog govora i govora mržnje.

EQUINET je objavio Preporuku za suzbijanje diskriminacije i govora mržnje u predizbornim kampanjama diljem Europe, za ove, ali i sve buduće izbore.

Preporuka sadrži osnovna načela komuniciranja tijekom predizbornih kampanja te je usmjerena na sve sudionike javne rasprave, a posebno apelira na političke stranke, kandidate i medije da uvažavaju vrijednosti nediskriminacije i težnje za stvarnom jednakošću, te da s posebnom odgovornošću pristupe osjetljivim temama koje se odnose na skupine definirane zajedničkim zaštićenim osobnim karakteristikama kako bi izbjegli njihovu stigmatizaciju.

Vjerujemo da ova Preporuka može biti koristan alat u borbi protiv diskriminacije te je važno da se svi uključimo u promicanje vrijednosti nediskriminacije i odgovornog komuniciranja.

Preporuke možete preuzeti ovdje: Equinet preporuke HR