PRIOPĆENJE O POSTUPANJU U SITUACIJI POJAČANOG RIZIKA OD NASILJA U OBITELJI I ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA DJECE ZBOG POJAČANIH MJERA IZOLACIJE RADI SUZBIJANJA EPIDEMIJE COVID-19

🔴 Pozivi na samoizolaciju i pojačane mjere izolacije, uključujući ograničeno kretanje i/ili potpunu zabranu kretanja, socijalnu izolaciju, mogu imati neposredan 𝙣𝙚𝙜𝙖𝙩𝙞𝙫𝙣𝙞 učinak na žene, djecu i starije osobe koje su izložene nasilju u obiteljskom kontekstu.

🔴 Ministarstvo Za Demografiju, Obitelj, Mlade I Socijalnu Politiku
𝙖𝙥𝙚𝙡𝙞𝙧𝙖 𝙞 𝙢𝙤𝙡𝙞 𝙥𝙤𝙢𝙤𝙘́ svih građana, članova obitelji, prijatelja u zaštiti potencijalnih žrtava nasilja i prijavi sumnje na nasilje ‼️

Na navedenoj poveznici pročitajte u kojim slučajevima (1) 𝗽𝗿𝗶𝗷𝗮𝘃𝗶𝘁𝗶 (𝘀𝘂𝗺𝗻𝗷𝘂) 𝗻𝗮 𝗻𝗮𝘀𝗶𝗹𝗷𝗲, (2) 𝘀̌𝘁𝗼 𝘇̌𝗿𝘁𝘃𝗮 𝘁𝗿𝗲𝗯𝗮 𝘇𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗶 𝗼𝗰̌𝗲𝗸𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶 𝗼𝗱 𝗻𝗮𝗱𝗹𝗲𝘇̌𝗻𝗶𝗵 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗷𝗮 𝘁𝗲 (3) 𝗸𝗼𝗷𝗲 𝘀𝘂 𝗼𝗯𝘃𝗲𝘇𝗲 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰̌𝗻𝗷𝗮𝗸𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗹𝗶𝗸𝗼𝗺 𝗸𝗼𝗻𝘁𝗮𝗸𝘁𝗮 𝘀𝗮 𝘇̌𝗿𝘁𝘃𝗼𝗺 𝗻𝗮𝘀𝗶𝗹𝗷𝗮 👇👇

PRIOPĆENJE O POSTUPANJU U SITUACIJI POJAČANOG RIZIKA OD NASILJA U OBITELJI I ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA DJECE ZBOG POJAČANIH MJERA IZOLACIJE RADI SUZBIJANJA EPIDEMIJE COVID-19