Program prakse i mentorske podrške ARISE ROMA-awareness raising, integration and supporting empowerment of Roma

📍Centar za mir uspješno je sudjelovao u programu prakse i mentorske podrške u sklopu projekta 𝑨𝑹𝑰𝑺𝑬 𝑹𝑶𝑴𝑨 – 𝒂𝒘𝒂𝒓𝒆𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒓𝒂𝒊𝒔𝒊𝒏𝒈, 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒖𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒆𝒎𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒐𝒇 𝑹𝒐𝒎𝒂» financiranog od strane Europske unije kojeg provode CMS i Romska organizacija mladih Hrvatske.
📎Program prakse i mentorske podrške (job shadowing) osmišljen je kao oblik stručnog usavršavanja i aktivističkog osnaživanja za vrijeme kojeg će praktikanti_kinje najprije tri mjeseca promatrati i pratiti rad mentora/ice i suradnika/ca iz naše organizacije (mentorica je Natalija Havelka). Nakon toga će se praktikanti/ce vratiti u svoje lokalne zajednice i organizacije gdje će raditi na izgradnji vlastitih inicijativa odnosno implementaciji prethodno naučenog u vlastitim organizacijama ili inicijativama
📎Također, sa zadovoljstvom možemo reći, da smo nakon završetka mentorske podrške, zaposlili našu dragu praktikanticu
kako bi zajedničkim snagama nastavili uspješnu suradnju 💪