Sličnosti u različitosti #INTEGRA

U sklopu projekta #INTEGRA danas objavljujemo strip o sličnostima u različitostima hrvatskog i perzijskog jezika. Perzijski jezik je službeni jezik Irana. Pripada porodici indo-europskih jezika, i to satem-jezicima.
Hrvatski, kao slavenski jezik, također pripada indoeuropskoj jezičnoj porodici, te se, kao i ostali slavenski jezici razvio iz praslavenskoga.

Centarzamir_integra_strip