IPA 2011 – TRENING “MONITORING POLITIKA POVEZANIH S DOBRIM UPRAVLJANJEM I ANTI-DISKRIMINACIJOM” ZAGREB 25.-29.5.2015.

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u partnerstvu s Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, Srpskim demokratskim forumom, te nizozemskim partnerima PAX-om i  Haškom Akademijom za lokalnu upravu pozivaju vas na trening „ Monitoring politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom“ koji je integralni dio dvogodišnjeg projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ koji se financira sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

Trening se održava u Zagrebu od 25. svibnja do 29. svibnja 2015. u Hotelu Panorama, a svoju prisutnost potvrdili su predstavnici organizacija civilnog društva kao i predstavnici lokalne uprave iz grada Osijeka, Belog Manastira, Slavonskog Broda, Nove Gradiške, Pakraca i Lipika. Prisutne će u ponedjeljak 25. svibnja pozdraviti  i savjetnica Pučke pravobraniteljice, gđa. Silvija Trgovec Greif, koja će tom prigodom održati uvodno predavanje o institucionalnom i zakonodavnom okviru anti-diskriminacije u Hrvatskoj. Trening će voditi nizozemski partneri PAX i Haška akademija za lokalnu upravu.

Svrha treninga je osnažiti kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva osnovanih radi promicanja, ostvarivanja i zaštite prava i interesa ranjivih skupina i ljudskih prava (manjine, Romi, spol, rod, invalidi, mladi) za monitoring i izvještavanje o provedbi politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom i osnažiti međusektorsko partnerstvo uspostavom lokalnih stručnih platformi organizacija civilnog društva, lokalne uprave i javnih institucija u svrhu jačanja provedbe načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini.

Putem interaktivnih prezentacija i grupnih sesija na treningu će se obraditi sljedeći sadržaji:

  • Institucionalni i zakonodavni okvir anti-diskriminacije u Hrvatskoj;
  • Međunarodni standardi dobrog upravljanja i anti-diskriminacije;
  • Važnost praćenja u suzbijanju diskriminacije i promicanju dobrog upravljanja;
  • Metode praćenja, indikatori i monitoring forma;
  • Uspostava međusektorskih lokalnih stručnih platformi, uloge i odgovornosti

Treningu je prethodila informacija o projektu i poziv na sudjelovanje u kojem su se odazvale 22 organizacije civilnog društva iz šest gradova, te 14 predstavnika lokalne uprave i javnih institucija povezanih s ciljnim skupinama. Tijekom ožujka i travnja održani su motivacijski sastanci na kojima se uz planirane projektne aktivnosti raspravljalo o potencijalnim lokalnim politikama/strategijama /akcijskim planovima koje bi bile predmet budućeg monitoringa i rada lokalnih stručnih timova/platformi, a koje će se osnovati za vrijeme treninga.