Trening za predstavnice/ke OCD-a o pristupu i postupanju sa žrtvama zločina iz mržnje

🔷🔶Sudjelovali smo na treningu za predstavnice/ke OCD-a o pristupu i postupanju sa žrtvama zločina iz mržnje.
📌 Neke od tema bile su: Kazneno-pravni aspekti zločina iz mržnje u Hrvatskoj, Kako prepoznati, istražiti i procesuirati zločin iz mržnje, Rad sa žrtvama nasilja, Podrška žrtvama i svjedocima zločina iz mržnje, Uloga organizacija civilnog društva prilikom pružanja pomoći i podršci žrtvama zločina iz mržnje
📌Projekt sufinanciraju Europska unija kroz Program za pravosuđe, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Grad Zagreb.