Učimo nove riječi #INTEGRA

U sklopu projekta #INTEGRA danas učimo kako reći HVALA na perzijskom.
HVALA se na perzijskom kaže SEPAAS i koristi se u formalnom razgovoru. Također možemo reći MERCI što dolazi iz francuskog jezika te MAMNOON što dolazi iz arapskog jezika.