Upoznajmo: Velika džamija u Damasku, Sirija #INTEGRA

Velika džamija u Damasku, također poznata kao Umejadska ili Emevijska džamija, je jedna od najvećih i najstarijih džamija na svijetu. Locirana na najvažnijem dijelu starog dijela grada. Ima veliku arhitektonsku i arheološku vrijednost.

Džamija u svojoj unutrašnjosti ima grobnicu za koju se tvrdi da se u njoj nalazi glava Ivana krstitelja. Glava je pronađena u iskopavanjima prilikom pravljenja džamije. Veliku važnost džamiji pripisuju i šitski muslimani radi toga što se u njoj nalaze glave Hasana i Husejna, koji su unuci Poslanika Muhammeda. U Džamiji se nalazi i grob Salahudina Ejubije, slavnog islamskog vojskovođe.