Usporedimo: Hrvatska vs. Sirija #INTEGRA

Danas uspoređujemo dužinu obala Sirije i Hrvatske. Dužina obale Hrvatske bez otoka iznosi 1.775 kilometara a uključujući otoke iznosi preko 6.000 kilometara. Dužina obale mora u Siriji je oko 185 km.