ZAPOČELI S PROVEDBOM PROGRAMA “MIROTVORNA ŠKOLA”

Naziv projekta: Program Mirotvorna škola

Nositelj projekta: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek

Partneri: Romski resursni centar
Europski dom Vukovar
Medijacijski centar “Msvijet“
Osnovna škola Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin
Osnovna škola Vladimir Nazor Potpićan

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2021. – 30.06.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 14.515,28 €

Kontakt osoba za više informacija: Natalija Havelka; natalija@centar-za-mir.hr

Poveznice na relevantne internetske stranice: www.centar-za-mir.hr

Sažetak projekta:
Projekt Program Mirotvorna škola započeo je s provedbom 01. rujna 2021. godine i traje do 30.06.2022. godine uz podršku Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (Active Citizens Fund). Mirotvorna škola postupno razvija metodologiju i strukture kojima podržava i promovira školu kao zajednicu i koja na temeljima mirotvorstva, kulture nenasilja, solidarnosti i suradnje potiče društvenu uključenost mladih – škola kao zajednica i škola u zajednici. Mirotvorstvo u obrazovnom kontekstu povezuje građanski odgoj sa stavovima, vrijednostima i umijećem nenasilnog djelovanja te daje zajednički okvir prevenciji nasilja, aktivnom građanstvu i kulturi solidarnosti i suradnje, ovo držimo temeljem održivog mira i razvoja.

Program Mirotvorna škola daje odgovore na nedostatke kao što su sustavna podrška i praćenje napretka učenika u području socijalnih znanja i vještina ključnih za 21. stoljeće te sustavnog stručnog obrazovanja učitelja iz nenasilne transformacije sukoba za vrijeme studija i tijekom stručnog usavršavanja gdje se od njih očekuje da štite prava učenika, sprječavaju nasilje i stvaraju ozračje pogodno za učenje i podučavanje.

Ciljevi ovogodišnjeg programa su fokusirani na škole i organizacije civilnog društva okupljene u “Forum Mirotvorna škola“ kako bi osnažili mirovne kapacitete ustanova i škola koje promiču mirotvorstvo te ojačali kapacitete Foruma MIROTVORNA ŠKOLA za partnerstva na projektima i za uključivanje zainteresiranih škola u rad Foruma, aktivnije zagovaranje koncepta mirotvorne škole u lokalnim zajednicama, zagovaranje koncepta mirotvorne škole i uvođenja adekvatnog stručnog obrazovanja iz nenasilne transformacije sukoba za učitelje pred ministarstvom za kulturu i obrazovanje te donosiocima političkih odluka u RH.